Herdenking Bevrijding Thorn 2016


Door de grote inzet van het Bataljon Bevrijding-5 Linie vanwege de terroristen bedreiging in België was dit jaar de inzet van manschappen bij de herdenking beperkt. Desalniettemin kan er wederom gesproken worden van een stijlvolle en warme Herdenking.

Traditioneel werd gestart met de overdracht door groep 8 van het onderhoud van het monument op de Kerkberg aan groep 7 op de basisschool. Hierbij waren enkele officieren, anciens en leden van het bestuur van de stichting betrokken.

De jaarlijkse overdracht van het monument aan de Kerkberg aan de jeugd is een goede manier om de herinnering levend te houden en de ervaringen over te dragen aan de jeugd. De betrokkenheid van de jeugd blijkt ook uit de jaarlijkse bezoeken van de jeugd aan de kazerne in Leopoldsburg.


Vervolgens werd de plechtigheden op achtereenvolgens de Beekstraat, de Kerkberg en de Wijngaard gehouden. Uit deze plechtigheden spreekt iedere keer de grote betrokkenheid van de Thornse bevolking bij de bevrijding door het regiment 5 e Linie.

Tenslotte werd in het Cultuurhuis van Thorn een expositie geopend onder de titel “ Thorn en de Brigade Piron”.


Het regiment en de stichting Herdenking Bevrijding Thorn zijn ervan overtuigd dat de traditie van de herdenking een zeer waardevolle is en zullen zich inspannen om deze traditie naar de toekomst toe te borgen.