Persbericht.

Op 3 september aanstaande wordt in Thorn wederom de  bevrijding van Thorn door de Belgische brigade Piron herdacht. Het is dan 71 jaar geleden dat Thorn bevrijd werd. Vorig jaar werd op een grootste wijze de 70 e herdenking van de bevrijding gevierd.

Traditie getrouw staan in deze herdenking twee zaken centraal. Sinds 1988 is basisschool St.Jozef betrokken bij de herdenking van de bevrijding. De leerlingen van groep 7 verplichten zich om een jaar lang om de gedenkplaat aan de Kerkberg te onderhouden. Ook worden de leerlingen van de basisschool door de oud-strijders, de anciens, op school bezocht. Er wordt stilgestaan bij en respect betuigd aan de militairen die bij de bevrijding van Thorn en omgeving betrokken waren en waarbij 27 soldaten het leven lieten. Daarna wordt groep 8 bedankt en ontheven van haar taak en wordt de zorg voor het adoptiemonument overgedragen aan groep 7. Op deze manier wordt de continuïteit gewaarborgd. 

Na de plechtigheden op school worden er twee plechtigheden gehouden bij de monumenten op de Kerkberg en aan de Beekstraat. Hier worden o.a. door de commandant van het regiment 5 e Linie en de burgemeester toespraken gehouden en kransen gelegd. Tevens wordt de Last Post gespeeld. Bij het monument voor de burgerslachtoffers worden bloemen en kransen gelegd door familieleden.

De herdenking wordt afgesloten met demonstraties van militairen in gevechtssituaties op de Wijngaard en uiteraard met een grote parade op de Wijngaard waaraan het regiment 5 e linie, de Wapenbroeders en uiteraard de nog levende anciens deelnemen. De parade wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie van Thorn. Ook zullen een aantal voertuigen van het regiment 5 e linie deelnemen.

Programma voor 3 september 2015.

18.15  kranslegging bij de Beekstraat

18.30  kranslegging bij de Kerkberg

19.00  plechtigheid op de Wijngaard, toespraken en kranslegging door de familie van de

           burgerslachtoffers bij het monument

19.15  demonstraties door de militairen van gevechtssituaties op de Wijngaard

19.45  parade op de Wijngaard

Contactpersoon : Paul Janmaat, 0475-563264, 06-22954474