Herdenking 7 september 2011

's Morgens is op de Basisschool St. Jozef een bijeenkomst gehouden, waarbij vertegenwoordigers van de Brigade Piron aanwezig waren bij de overdracht van groep 8 naar groep 7 voor het onderhoud van het herdenkingsmonument op de Kerkberg.

In de middag was er een besloten bijeenkomst voor de veteranen en diverse genodigden, waarbij enkele erekorporaals zijn benoemd.                               

In de namiddag vond de traditionele herdenking plaats bij het monument aan de Beekstraat, waarbij kransen  gelegd zijn en de Last Post is
geblazen. Daarna zijn de aanwezigen naar de Kerkberg getrokken, waar bij het monument voor de gesneuvelden kransen zijn gelegd. Na een overweging door deken R. Maessen is een tekst uitgesproken met betrekking tot militairen, die in het kader van vredesmissies zijn uitgezonden. Vervolgens zijn enkele vredesduiven opgelaten.

Op de Wijngaard zijn daarna de burgerslachtoffers herdacht, van wie de namen op een eenvoudige gedenkplaat zijn vermeld. Familieleden werden in de gelegenheid gesteld om bloemen bij dit monument neer te leggen. Daarna heeft - muzikaal ondersteund door de Koninklijke Harmonie van Thorn - de traditionele militaire parade plaatsgevonden, waarbij twee pelotons uit Leopoldsburg met vaandel het defilé openden. Verder liepen de anciens en andere veteranen, onder wie vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders, in de parade mee. De stoet werd gevolgd door een zestal voertuigen uit de tweede wereldoorlog, terwijl de Belgen aanwezig waren met een Piranha gevechtsvoertuig, de nieuwste aanwinst van de Belgische krijgsmacht.

 

DSC_0513
03/82 
start stop bwd fwd