Overwegingen bij de oprichting van de Stichting

De oprichters hebben bij de oprichting van de stichting overwogen:

- dat Thorn op vijf en twintig september negentien honderd vier en veertig van de Duitse bezetting bevrijd is;

- dat de Brigade Piron bij de bevrijding een zeer belangrijke rol heeft gespeeld;

- dat het bestuur van de Gemeente Thorn vanaf negentien honderd vier en zeventig tot een januari tweeduizend zeven aan deze herdenking steeds ruime aandacht heeft geschonken;

- dat de Anciens van de Brigade Piron vanaf negentien honderd twee en zestig de bevrijding van Thorn herdenken;

- dat het bestuur van de nieuwe Gemeente Maasgouw het standpunt heeft ingenomen, dat herdenking van de bevrijding in de verschillende dorpskernen een zaak van de plaatselijke bewoners is;

- dat gebleken is, dat bij de bewoners van Thorn de behoefte bestaat om deze bevrijding jaarlijks te herdenken;

- dat het wenselijk is om voor de herdenking in Thorn een organisatie in het leven te roepen.