Herdenking 9 september 2010

Door de Stichting werd reeds in een vroegtijdig stadium besloten om de Herdenking 2010 te laten plaatsvinden in de namiddag en de avond. Een programmering aan het einde van de morgen en in de vroege middag, zoals voorheen wel gepraktiseerd is, werd minder geschikt geacht.

Het programma voor de herdenking op 9 september 2010 was als volgt samengesteld:

16.00 uur: 
Herdenking bij het monument aan de Beekstraat
Kranslegging door o.m. de burgemeester van Maasgouw en de Korpscommandant
16.30 uur: 
Herdenking en kranslegging bij het monument op de Kerkberg
Overweging door emeritus pastoor Meijs en door een tweetal echtgenotes van uitgezonden militairen, vrijlaten van vredesduiven.
Kranslegging door o.m. de burgemeester van Maasgouw, de Belgische consul, de Korpscommandant, de voorzitter van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn
19.00 uur: 
Herdenking op de Wijngaard
Toespraak en kranslegging bij het monument voor de burgerslachtoffers door de voorzitter van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn
Toespraak door de burgemeester van Maasgouw en de Korpscommandant
Benoeming van de erekorporaals
Defilé waaraan werd deelgenomen door
- een peloton militairen van de Regiment Bevrijding-5Linie
- anciens van de Brigade Piron en anderen
- een afvaardiging van de Bond van Wapenbroeders
- een vijftal militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.


010
011
02/36 
start stop bwd fwd